Grappling

Grappling is een verzamelnaam voor de verschillende technieken, manoeuvres en contra-technieken die worden toegepast om een fysiek voordeel te verkrijgen ten opzichte van de tegenstander.